Paviments i revestiments de arenisca

Pedra Floresta

L´ Arenisca Pedra Floresta és un dels materials de major reconeixement a nivell nacional. Procedent de la provincia de Lleida, aquesta arenisca ens  presenta l´ uniformitat d un fons marró de tonalitat clara, amb matiços grisos.

Productes

APLICACIONS DE LES ARENISQUES

Fachada de Arenisca Teka

Les Arenisques formen part de nombrosos  projectes arquitectónics de vanguàrdia. El seu aspecte homogeni és molt apreciat per parets d´interior o façanes, otorgant de luminositat a l´espai  i creant una impresió d´amplitud a la vista.

L´aplicació de les pedres arenisques en paviments exterior es molt popular. Per això les trobem habitualment en jardins, piscines o terrasses. Permeables, poroses y amb el seu característic efecte mate, són materials idonis en paviments exteriors.

Pavimento y Revestimiento de pietra serena
PIEDRA ARENISCA
AVANTATGES ARENISCA
ANTILLISCANTS

La característica principal d´aquestes pedres es la seva alta porositat, lo que les converteix en excel•lents materials antilliscants per paviments.

FÁCIL CURA I MANTENIMENT

Les arenisques no necessiten cures especials pel seu manteniment i neteja, ja que són materials que suporten molt bè els canvis climatològics.

RESISTENTS

Aquests materials són resistents al foc i les radiacions ultra violeta. No emeten substàncies nocives per l´organisme i mantenen el seu aspecte des del primer dia.