Paviments i revestiments de calissa

Calissa Moca

La Calissa Moca és un dels materials de major reconeixement  del panorama nacional. Procedent de Portugal, aquesta pedra calissa ens presenta un fons de tonalitat crema moca amb petits  granets grisos repartits irregularment.

Productes

APLICACIONS DE LES CALISSES

Fachada de Caliza Alba

Les calisses formen part de nombrosos projectes arquitectònics de vanguardia. El seu aspecte homogeni és molt apreciat per parets d´interior o façanes, otorgant de lluminositat a l´espai i creant una impressió d´amplitud a la vista.

L´aplicació de les pedres calisses en paviments exteriors és molt popular. Per aixó les trobem habitualment en jardins, piscines o terrasses. Permeables, porosses y amb el seu característic efecte mate, són materials  idonis en paviments exteriors.

Suelo de Caliza Capri
PIEDRA CALIZA
AVANTATGES CALISSA
ANTILLISCANTS

La característica principal d´aquestes pedres és la seva alta porositat, el que les converteix en excel•lents materials antilliscants per paviments.

FÁCIL CURA I MANTENIMENT

Les calisses no necessiten cures especials pel seu manteniment i neteja, ja que són materials que suporten molt bè els canvis climatològics.

RESISTENTS

Aquests materials són resistents al foc i les radiacions ultra violeta. No emeten substàncies nocives per l´organisme i mantenen el seu aspecte des del primer dia.