Paviments i revestiments de calissa

Calissa Marró

La Calissa Marró és procedent de la província de Granada. Aquesta pedra calissa ens  presenta un fons marró café amb vetejats  de tonalitats clares i fosques.

Productes

APLICACIONS DE LES CALISSES

Fachada de Caliza Alba

Les calisses formen part de nombrosos projectes arquitectònics de vanguardia. El seu aspecte homogeni és molt apreciat per parets d´interior o façanes, otorgant de lluminositat a l´espai i creant una impressió d´amplitud a la vista.

L´aplicació de les pedres calisses en paviments exteriors és molt popular. Per aixó les trobem habitualment en jardins, piscines o terrasses. Permeables, porosses y amb el seu característic efecte mate, són materials  idonis en paviments exteriors.

Suelo de Caliza Capri
PIEDRA CALIZA
AVANTATGES CALISSA
ANTILLISCANTS

La característica principal d´aquestes pedres és la seva alta porositat, el que les converteix en excel•lents materials antilliscants per paviments.

FÁCIL CURA I MANTENIMENT

Les calisses no necessiten cures especials pel seu manteniment i neteja, ja que són materials que suporten molt bè els canvis climatològics.

RESISTENTS

Aquests materials són resistents al foc i les radiacions ultra violeta. No emeten substàncies nocives per l´organisme i mantenen el seu aspecte des del primer dia.