paviments i revestiments de arenisca

Lumaquela Rosa

L´ Arenisca Lumaquela Rosa és un dels materials de major reconeixement a nivell  nacional. Procedent  de la provincia d´ Albacete,  aquesta arenisca ens presenta un fons  rosa de tonalitat clara amb restes  de fósils.

Productes

APLICACIONS DE LES ARENISQUES

Fachada de Arenisca Teka

Les Arenisques formen part de nombrosos  projectes arquitectónics de vanguàrdia. El seu aspecte homogeni és molt apreciat per parets d´interior o façanes, otorgant de luminositat a l´espai  i creant una impresió d´amplitud a la vista.

L´aplicació de les pedres arenisques en paviments exterior es molt popular. Per això les trobem habitualment en jardins, piscines o terrasses. Permeables, poroses y amb el seu característic efecte mate, són materials idonis en paviments exteriors.

Pavimento y Revestimiento de pietra serena
PIEDRA ARENISCA
AVANTATGES ARENISCA
ANTILLISCANTS

La característica principal d´aquestes pedres es la seva alta porositat, lo que les converteix en excel•lents materials antilliscants per paviments.

FÁCIL CURA I MANTENIMENT

Les arenisques no necessiten cures especials pel seu manteniment i neteja, ja que són materials que suporten molt bè els canvis climatològics.

RESISTENTS

Aquests materials són resistents al foc i les radiacions ultra violeta. No emeten substàncies nocives per l´organisme i mantenen el seu aspecte des del primer dia.